Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας
SOS: 210 5235318 και 210 41 12 091 9.00 – 18:00
SOS: 210 3220900 18:00 – 22:00