Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Τηλ: 2313 324100
www.psychothes.gr