Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας ποτέ δεν είναι η ίδια για όλους, καθώς το χρονικό της διάστημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά.

       Η διάρκειά της εξαρτάται από το είδος του προβλήματος, τα κίνητρα του θεραπευόμενου αλλά και από τους συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους που διαμορφώνουμε από κοινού, από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις, αλλά κυρίως από τη θέληση και την ετοιμότητά του να επεκταθεί σε εκτενείς ή περισσότερο στοχευμένους τομείς της λειτουργικότητάς του.

       Η θεραπευτική σχέση είναι ένα ιδιαίτερο είδος «συνάντησης» που χτίζεται βαθμιαία. Η ποιότητά της και το κλίμα ασφάλειας που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου, απαιτεί χρόνο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, η ίδια η εμπειρία αυτής της συνάντησης είναι περισσότερο θεραπευτική για τον αναλυόμενο, απ' ό, τι το ίδιο το περιεχόμενο των συνεδριών.

       Απαιτείται, λοιπόν, η καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης στα πλαίσια του οποίου ξεκινάμε ένα ταξίδι στα άδυτα της ψυχής, με σεβασμό πάντα στις ανάγκες, το βαθμό ετοιμότητας για εμβάθυνση και τους προσωπικούς ρυθμούς του αναλυόμενου. Για το λόγο αυτό, το θεραπευτικό συμβόλαιο περιλαμβάνει συνήθως από 12 έως 20 συνεδρίες.