Είναι αλήθεια ότι το να λύνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι χρονοβόρα και επίπονη δουλειά. Και είναι, επίσης, αλήθεια ότι σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι απαραίτητη για να φτάσει ο ασθενής σε ένα κανονικό επίπεδο λειτουργικότητας, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιουδήποτε είδους ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.

       Τα φάρμακα ανακουφίζουν από τα συμπτώματα μιας κρίσης, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν τις πραγματικές αιτίες της. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επιφανειακά. Έτσι, η διάρκεια των αποτελεσμάτων της φαρμακοθεραπείας είναι αμφίβολη μετά το τέλος της χρήσης της.

       Η διερεύνηση των πραγματικών αιτιών των προβλημάτων μας γίνεται σε βάθος, και απαιτεί χρόνο, καθώς εκτυλίσσεται αργά, βήμα – βήμα, αλλά διασφαλίζει περισσότερο αξιόπιστη και έγκυρη αλλαγή στον τρόπο σκέψης, στις βαθιά θεμελιωμένες πεποιθήσεις, που ουσιαστικά αποτελούν την πηγή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.