Η συμμετοχή σε μια ομάδα αυτογνωσίας προϋποθέτει έναν αριθμό ατομικών συνεδριών, για την προετοιμασία εισαγωγής σε μια ήδη υπάρχουσα θεραπευτική ομάδα, ή 2-3 συνεδρίες για τη λήψη ιστορικού και τη διερεύνηση των προσωπικών αναγκών και στόχων, για τη συμμετοχή σε μια νεοσύστατη.

       Το κόστος της καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα.

       Αν ενδιαφέρεστε να ζήσετε την εμπειρία της ομαδικής ανάλυσης, επικοινωνήστε στα τηλ: 6981017004

ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας