Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει πολλές μορφές και διαφοροποιείται, ως προς την διάρκεια της, ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο που εκπροσωπεί. Στην περίπτωση της ψυχοδραματικής θεραπείας ο αριθμός των μελών κυμαίνεται από 5-8 άτομα, που συναντιούνται κάθε εβδομάδα, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, για 2-2,5 ώρες.

       Η χρονική διάρκεια κάθε ομάδας ποικίλει, καθώς προσδιορίζεται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ομάδας, από τον αριθμό των θεμάτων προς διερεύνηση, το βαθμό ετοιμότητάς να εμβαθύνει, τους συγκεκριμένους θεραπευτικούς της στόχους κτλ.

       Για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις τεχνικές δράσης και το ψυχόδραμα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται μονοήμερα και διήμερα βιωματικά σεμινάρια.