«Όλα όσα μας ενοχλούν στους άλλους μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατανόηση του εαυτού μας.»
Karl Jung

       Η ομάδα αυτογνωσίας είναι μια μορφή ομαδικής θεραπείας που πραγματοποιείται ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και συντονίζεται από έναν ειδικά εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή.

 

grouptherapy

       Τα μέλη της ομάδας κάθονται σε κύκλο και, μέσω μιας σειράς ασκήσεων, παίρνουν ερεθίσματα για να μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη δεδομένη στιγμή της ζωής τους. Η ειδοποιός διαφορά της ομάδας αυτογνωσίας είναι ότι αποτελεί ένα εργαστήρι διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς κατά τη διάρκειά της εμφανίζονται κοινωνικές συμπεριφορές που δύσκολα θα γινόταν αντιληπτές στην ατομική θεραπεία.

       Εκτός από τους προσωπικούς θεραπευτικούς στόχους κάθε μέλους, η ομάδα διαπραγματεύεται θέματα δυναμικής και σχέσεων που αναπτύσσονται κατά την αλληλεπίδραση των μελών.

       Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της τεχνικής του ψυχοδράματος στην ομάδα αυτογνωσίας, ενθαρρύνει την δημιουργική έκφραση των μελών, διασφαλίζοντας ένα πλαίσιο υποστήριξης και αλληλεγγύης, και θέτει τις βάσεις για την ουσιαστική επαφή και επικοινωνία και για την εξάσκηση σε κοινωνικές δεξιότητες, μέσω της επίγνωσης των προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων αλλά και της κατανόησης της συμπεριφοράς των άλλων.