Οι συνεδρίες αποσκοπούν στη διερεύνηση κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, και επομένως απαιτείται η συμμετοχή και των δυο ενδιαφερόμενων. Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να πραγματοποιείται και παράλληλα με ατομική ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δυο μερών της σχέσης, και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις η τακτική αυτή οδηγεί σε ταχύτερα αποτελέσματα επικοινωνίας μεταξύ του ζευγαριού.

      Το κόστος καταβάλλεται στο τέλος κάθε συνεδρίας.