Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα κατόπιν συνεννόησης με το θεραπευτή. Συνήθως είναι βραχείας διάρκειας, 8 – 12 συναντήσεων και η συχνότητά της είναι δεκαπενθήμερη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται πιο εντατική παρακολούθηση.

Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα κατόπιν συνεννόησης με το θεραπευτή. Συνήθως είναι βραχείας διάρκειας, 8 – 12 συναντήσεων και η συχνότητά της είναι δεκαπενθήμερη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται πιο εντατική παρακολούθηση.