«Ένας πετυχημένος γάμος σημαίνει να ερωτεύεσαι πολλές φορές, πάντα με το ίδιο πρόσωπο.»
Mignon Mclaughlin

       Η θεραπεία ζευγαριού είναι στην ουσία μια «συνάντηση», δηλαδή η κοινή εμπειρία του να βρίσκεσαι συντονισμένος με τον άλλον, έχοντας ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να είσαι σε θέση, να ακούς ενεργητικά, ουσιαστικά, να κατανοείς όχι μόνο αυτά που λέγονται, αλλά και το πραγματικό νόημά τους, όπως το βιώνει ο άλλος.

1120220_heart_puzzle

       Είναι η απόπειρα να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του συντρόφου σου, και εκείνος μέσα από τη δική σου οπτική, ώστε να θεμελιωθεί ένα επίπεδο διαρκούς ισορροπίας και αμοιβαίας ικανοποίησης και ευτυχίας και για τους δύο συντρόφους. Πιο αναλυτικά, βασικές επιδιώξεις της συμβουλευτικής γάμου είναι:

  • Η εποικοδομητική επικοινωνία του ζευγαριού, μέσω της εκμάθησης νέων τεχνικών και δεξιοτήτων επικοινωνίας,
  • Εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση, δηλ στις δεξιότητες εκείνες που επιτρέπουν πέρα από την κατανόηση του περιεχομένου των λεγομένων, την αντίληψη του βαθύτερου συναισθήματος ή ανάγκης που εκφράζει ο ομιλητής,
  • Η επίγνωση των τρεχόντων προβλημάτων αλλά και των άδηλων διαπροσωπικών αντιθέσεων,
  • Την ελεύθερη έκφραση των βαθύτερων προσωπικών αναγκών του καθενός, την εξωτερίκευση των καταπιεσμένων σκέψεων και συναισθημάτων, χωρίς την αίσθηση της απειλής ή τιμωρίας,
  • Την αναγνώριση των ξεχωριστών προσδοκιών και επιδιώξεων και τον εντοπισμό των προσωπικών στόχων,
  • Την κατανόηση και εμβάθυνση στην προσωπική ιστορία κάθε συντρόφου, στις εμπειρίες του αλλά και στις βασικές αντιλήψεις, σχετικά με τη συμβίωση και το γάμο, που του μεταδόθηκαν από την οικογένειά του,
  • Την αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών που κάθε σύντροφος φέρνει μέσα στη σχέση και τους τρόπου τα στοιχεία αυτά αλληλεπιδρούν στη μεταξύ τους επικοινωνία,
  • Την ευκαιρία να «συναντηθούν» οι σύντροφοι με ειλικρίνεια για να αναλογιστούν τους λόγους που τους δένουν και να προσδιορίσουν ξανά τις βασικές αξίες της σχέσης τους.

       Αποκτώντας μια κοινή οπτική για την πραγματικότητα της σχέσης και των δυνατών σημείων αλλά και των αδυναμιών της, μπορεί να οδηγηθούμε στη μετακίνηση σε νέους ρόλους και στην διαδικασία της αλλαγής.


Simone Signoret