Το κόστος διαφέρει ανάλογα με τη μορφή και το είδος της θεραπείας και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ατομικής συνεδρίας.