ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

• 2004: Πτυχίο Ψυχολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• 2004-2010: MSc Psychodrama Psychotherapy. Μεταπτυχιακό στην ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία. Εκπαίδευση στη χρήση τεχνικών δράσης και Κλασικού Ψυχοδράματος. Ψυχοθεραπεύτρια Jinnie Jefferies. 

London Center of Psychodrama Group and Individual Therapy Institution.

• 2003- 2004: Σεμινάριο κατάρτισης: «Συμβουλευτική παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης»,
Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δημιουργικής Απασχόλησης «Ελενίς», Θεσσαλονίκη.

• 2002-2003: Σεμινάριο κατάρτισης: Κλινικές Εφαρμογές Ψυχολογικών Τεστ: Rorschach Inkblot Test, Thematic Apperception Test, και Minnesota Multiphasic Personality Inventory I.

Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας, Θεσσαλονίκη.

• 2002-2003: Σεμινάριο κατάρτισης: Εισαγωγή στην Ομαδική Δυναμική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία,

Εταιρία Μελέτης Δυναμικών Ομάδας και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Θεσσαλονίκη.

• 2003 – 2010: Προσωπική ανάλυση:
Βιωματική συμμετοχή σε εβδομαδιαία ομαδική ψυχοθεραπεία διάρκειας 2,5 ωρών, με εφαρμογή Ψυχοδραματικών τεχνικών δράσης, ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης μου στο London Center of Psychodrama Group and Individual Therapy Institution.

Mέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου (ΑΜ: 910)

Μέλος του London Center for Psychodrama Group and Individual Psychotherapy

Μέλος British Psychodrama Assotiation

Μέλος της FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations)

Μέλος του UKCP (The United Kingdom Council for Psychotherapy)

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: (Νομαρ/κη Αυτ/ση Ημαθίας, αριθ πρωτ. 1109/11-2-2005)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

  • 2011- σήμερα: Εθελόντρια στο Δημοτικό Ιατρείο Βεροίας με την ειδικότητα της Ψυχολόγου
  • 2010- σήμερα: Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε ομαδικό επίπεδο στα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βεροίας - Ημαθίας "Άγιος Παρθένιος".
  • 2010- σήμερα: Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον ιδιωτικό τομέα.
  • 2010: Σύσταση ομάδας ψυχολογικής υποστήριξης, με χρήση τεχνικών Ψυχοδράματος στα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βεροίας,

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βεροίας - Ημαθίας "Άγιος Παρθένιος"

• 2008-2009: Σύμβαση ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα της Ψυχολόγου:
Ομάδες ψυχοθεραπείας με άτομα της Τρίτης Ηλικίας, ομιλίες στα μέλη του φορέα, συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο,
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας

• 2008-2010: Αρθρογραφία στις τοπικές εφημερίδες με θεματολογία ψυχολογικού περιεχομένου,
Εφημερίδες: «Ημερήσια» και «Μακεδονική».

• 2005: Ωρομίσθια επιμορφωτής με ειδικότητα ψυχολόγου:
Ομιλίες - συζητήσεις με τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου και Α' - Β' Λυκείου με γενικότερο θέμα: "Προβλήματα Εφηβείας"

Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης της Δ/νσης Πολιτισμού, Ν.Ε.Λ.Ε. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Ημαθίας.

• 2003: Πρακτική εξάσκηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Α΄ Οξέα), στα πλαίσια της φοίτησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

• Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Η επίδραση του επαγγέλματος στη διαμόρφωση της στάσης απέναντι στην ψυχική υγεία»
Επόπτρια: Ευρυνόμη Αυδή. Επίκουρος καθηγήτρια της Kλινικής Ψυχολογίας με ανθρωπιστική κατεύθυνση.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.