«Όλα τα μονοπάτια οδηγούν στον ίδιο στόχο: Να εκφράσουμε στους άλλους αυτό που είμαστε.»
Pablo Neruda

highlighted-puzzle-piece       Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή οπτικής γωνίας. Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης, που συνεπάγεται την μεταβολή του τρόπου που ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας. Πιο συγκεκριμένα κυρίαρχοι στόχοι της ψυχοθεραπευτικής πράξης είναι:

       Η επίλυση προβλημάτων που έχουν τη βάση τους σε εσωτερικές διεργασίες, δηλ δυσλειτουργικές σκέψεις, στάσεις και αντιλήψεις, δυσκολίες συναισθηματικής έκφρασης και δυσπροσαρμοστικούς τρόπους αντίδρασης και συμπεριφοράς.

       Η κατανόηση και συνειδητοποίηση των σκέψεων και των αντιλήψεων που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη των δυσκολιών που βιώνει το άτομο, και η αντικατάστασή τους με ώριμο και προσαρμοστικό τρόπο σκέψης.

       Η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τεχνικών διαχείρισης δυσκολιών, με τις οποίες ο θεραπευόμενος θα μπορεί να ελέγχει τα συναισθηματικά ξεσπάσματά του (θυμό, άγχος, κατάθλιψη).

       Η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, δηλ. της εικόνας που έχει κάποιος για τον εαυτό του και η προσπάθεια να απαλλαγούμε από τον αρνητικό τρόπο θεώρησης του εαυτού μας (τύψεις, ενοχές κτλ) και να αποδεχθούμε όλα τα κομμάτια μας, χωρίς αυστηρή λογοκρισία.

       Η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η οποία ενισχύει τον θεραπευόμενο να καλυτερεύσει την ποιότητα της καθημερινότητάς του, καθώς του προσφέρει την ελευθερία της επιλογής ποικίλων τρόπων διαχείρισης κάθε προβλήματος.

       Η αυτογνωσία και η προσωπική εξέλιξη. Η εξερεύνηση των πραγματικών μας αναγκών και επιθυμιών και των κρυμμένων εσωτερικών μας δυνάμεων, που θα ανοίξει το δρόμο για την ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων και την αποτελεσματική ικανοποίησή τους, που είναι απαραίτητες για την προσωπική μας ολοκλήρωση.