«...είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να βοηθήσει στη δική του ανάπτυξη. Είναι η δυνατότητα να πλάσουμε τον εαυτό μας...»
Rollo May

psychologist

       Ατομική Ψυχοθεραπεία θεωρείται η διαδικασία διαλόγου και λεκτικής ή μη επικοινωνίας, πρόσωπο με πρόσωπο με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

       Βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες ψυχολογικές θεωρίες, και χρησιμοποιεί ένα φάσμα μεθόδων και τεχνικών.

       Η αποτελεσματικότητά της οφείλεται στην δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, που στην ουσία έχει την αξία της διορθωτικής συναισθηματικής εμπειρίας για το θεραπευόμενο, μέσω της συνεργασίας του με το θεραπευτή.
       Αυτός είναι και ο παράγοντας που χαρακτηρίζει τη σχέση ως θεραπευτική. Δεν πρόκειται, απλώς, για παροχή συμβουλών, ούτε για στείρα συναισθηματική υποστήριξη, αλλά για μια συμμαχία, ένα μοίρασμα της προσωπικής πραγματικότητας του θεραπευόμενου.
       Μέσω αυτής της θεραπευτικής σχέσης, ο αναλυόμενος μαθαίνει να ενεργοποιεί τις κρυμμένες εσωτερικές του δυνάμεις, εγκαταλείπει τα παλιά «σενάρια ζωής» που τον περιορίζουν και ενθαρρύνεται να χαράξει τον προσωπικό του δρόμο προς την αυτογνωσία και την ελεύθερη έκφραση.

       Το ταξίδι καθενός από εμάς στην προσωπική εξέλιξη είναι μοναδικό, καθώς εξαρτάται από την προσωπικότητα, τη θέληση και την ετοιμότητα του ατόμου να υποδεχθεί την αλλαγή.