«...η επιστημονική διερεύνηση της αλήθειας, μέσω της δραματικής μεθόδου...»
J. Moreno

psixodrama

       Το ψυχόδραμα είναι μια συνθετική μορφή ομαδικής ψυχοθεραπείας, που βασίζεται στη φιλοσοφία του ψυχιάτρου Jacob Moreno, και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ατόμου.Δανείζεται στοιχεία από το αρχαίο ελληνικό δράμα (πρωταγωνιστής, σκηνή κτλ) και στοχεύει στην αναπαράσταση παρελθοντικών και παρόντων ή τη φαντασιακή απεικόνιση μελλοντικών σκηνών της ζωής, ενθαρρύνοντας την αυτογνωσία και τη συναισθηματική έκφραση του ατόμου.

       Το ψυχόδραμα είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που υπερβαίνει την απλή αφήγηση των γεγονότων, καθώς μέσα από μια σειρά τεχνικών δράσης, προσφέρει τη δυνατότητα εκδραμάτισης μιας σκηνής από τη ζωή του «πρωταγωνιστή» της συνεδρίας, όπως ο ίδιος τη βιώνει μέσα από τη μοναδική οπτική του.
       Στόχος του είναι να απελευθερώσει την έμφυτη τάση του ατόμου να δρα δημιουργικά και αυθόρμητα. Σύμφωνα με το Moreno, ο αυθορμητισμός είναι:

«η επαρκής αντίδραση σε μια νέα κατάσταση, ή μια καινούρια αντίδραση σε μια παλιά κατάσταση»

       Μέσα στο πλαίσιο συνοχής και ασφάλειας που προσφέρει η ομάδα, ο «πρωταγωνιστής» υποστηρίζεται να αναπαραστήσει επάνω στην ψυχοδραματική σκηνή την εμπειρία του, τις δυσκολίες και τις εσωτερικές ή εξωτερικές συγκρούσεις του και τους μαθημένους τρόπους συμπεριφοράς του με στόχο:

  • να διερευνήσει όσα συμβαίνουν στην καθημερινή του ζωή,
  • να ανακαλύψει με ποιο τρόπο γεγονότα από το μακρινό παρελθόν του καθόρισαν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του,
  • να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, τις αδυναμίες του, τους πάγιους και αναποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης σε παρόμοιες καταστάσεις,
  • να παρατηρήσει τον εαυτό του από απόσταση, ώστε να αποκτήσει μια άλλη πιο αντικειμενική οπτική της εικόνας του και του τρόπου που τον βλέπουν οι άλλοι,
  • να πειραματιστεί σε εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς, χωρίς να τιμωρείται για τα λάθη του,
  • να αναθεωρήσει το μαθημένο «σενάριο ζωής», που τον εξυπηρετούσε στο παρελθόν, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του,
  • να βιώσει τα πραγματικά συναισθήματά του, μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας, ώστε να μάθει να τα διαχειρίζεται στον έξω κόσμο.Άλλωστε, ο βασικός στόχος της ψυχοδραματικής συνεδρίας είναι να ενισχύσει την έμφυτη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό καθενός από εμάς, που αποτελούν τα θεμέλια της αλλαγής.