«Αλκοόλ: είναι μια αναισθησία που επιτρέπει να ξεπερνάμε την εγχείρηση που λέγεται ζωή.»
Τζώρτζ Μπέρναρντ Σω

alcoholism

       Η χρήση ουσιών είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με ποικίλες διαστάσεις καθώς στην αιτιολογία της εμπλέκονται ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες. Περιγράφεται σαν μια φυγή από την πραγματικότητα που φαντάζει απειλητική, και θεωρείται από τους χρήστες ως καταφύγιο που τους παρέχει ασφάλεια. Αν και οι λόγοι που οδηγούν κάποιον στην εξάρτηση διαφέρουν, σε γενικές γραμμές, ο αυτοκαταστροφικός δρόμος του εθισμού είναι αποτέλεσμα:
  • της υποκειμενικής αίσθησης του χρήστη ότι δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια να διαχειριστεί τις καταστάσεις που βιώνει,
  • των επιδράσεων που δέχεται από την οικογενειακή δομή που θέτει τους κανόνες συμπεριφοράς,
  • της ανάγκης για συμμόρφωση με κοινωνικά πρότυπα και της απόκτησης ταυτότητας, μέσω της ταύτισης με τις επιλογές της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας στην οποία επιθυμεί να ανήκει κάποιος.

       Πρώτο βήμα της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει το χρήστη να συνειδητοποιήσει την επικινδυνότητα της εξαρτητικής συμπεριφοράς του. Η χρήση ουσιών τείνει να καλύπτει βαθιά τραύματα και επώδυνα συναισθήματα που χρειάζεται να έρθουν στο φως. Μέσω της έκφρασης και της υποστήριξης από το θεραπευτή, σε ένα ασφαλές πλαίσιο, ενθαρρύνεται η αντικατάσταση της ουσίας με πιο λειτουργικούς τρόπους δράσης και διαχείρισης των δυσκολιών μας.


Φόβος είναι η αρνητική συναισθηματική αντίδραση, η οποία δημιουργείται ως απόκριση σε συγκεκριμένη εξωτερική απειλή, που γίνεται αντιληπτή συνειδητά.

Ωστόσο, ως επίμονος φόβος ή η φοβία ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης, χαρακτηρίζεται μια συνθήκη κατά την οποία δεν υπάρχει αντικειμενικός κίνδυνος που να δικαιολογεί τη φοβική αντίδραση, ή ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος, στην πραγματικότητα, από τις διαστάσεις που του αποδίδονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έκθεση στο φοβικό ερέθισμα προκαλεί υπερβολικό άγχος που ενδέχεται να πάρει και τη μορφή του πανικού.

Οι συνηθέστερες μορφές φοβίας είναι:

Ø  Ειδική φοβία

Ø  Αγοραφοβία

Ø  Κοινωνική φοβία

Ø  Κλειστοφοβία

Ø  Νοσοφοβία κτλ

Οι φοβίες περιορίζουν πολύ τη ζωή του ατόμου, καθώς παρεμβαίνουν σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς του (εργασία, κοινωνικές σχέσεις, κτλ). Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρόπο που δημιουργήθηκαν. Αν είναι αποτέλεσμα τραυματικής εμπειρίας, αν χρησιμοποιούνται ασυνείδητα στην προσπάθεια αποφυγής συγκεκριμένων καταστάσεων, ή αν είναι περισσότερο σύνθετες και, στην ουσία, λειτουργούν ως απόπειρα μετατόπισης του άγχους.

Μέσα από μια σειρά θεραπευτικών στρατηγικών, θα εμβαθύνουμε στην πραγματική αιτία του φόβου και θα εκπαιδευτούμε σε τεχνικές σταδιακού ελέγχου του.