«Ο άνθρωπος που κατακτάει δραστήρια το αντικείμενο της ερωτικής του επιθυμίας, δείχνει συνήθως την ίδια δραστηριότητα και την ίδια επιμονή στην επιδίωξη και των άλλων σκοπών της ζωής του.»
Ζίγκμουντ Φρόϊντ

sex-problems       Όπως οι ψυχοσωματικές διαταραχές υποδηλώνουν καταπιεσμένες συναισθηματικές ανάγκες που βρίσκουν διέξοδο στις σωματικές εκδηλώσεις, οι ψυχοσεξουαλικές δυσλειτουργίες, όταν δεν έχουν οργανική αιτιολογία, αποτελούν, επίσης, συμβολική έκφραση εσωτερικών συγκρούσεων, οι οποίες διαιωνίζουν τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Το άτομο αδυνατεί να ολοκληρώσει τη σεξουαλική πράξη με τον τρόπο που θα επιθυμούσε, καθώς αντιμετωπίζει διαταραχές όπως: απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας ή σεξουαλική αποστροφή, έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης κτλ.

       Η σεξουαλική ζωή ενός ατόμου είναι μια διάσταση της λειτουργικότητας που συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα ντροπής και αμηχανίας. Ωστόσο, καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας που συμβάλλει στην ψυχική μας ισορροπία.

       Η ψυχοθεραπεία ενδιαφέρεται να φέρει στην επιφάνεια τις άλυτες και ασυνείδητες σκέψεις και τα καταπιεσμένα συναισθήματα που παρεμβαίνουν στις σεξουαλικές εκδηλώσεις και μπλοκάρουν την ομαλή ροή της σεξουαλικής έκφρασης.

Φόβος είναι η αρνητική συναισθηματική αντίδραση, η οποία δημιουργείται ως απόκριση σε συγκεκριμένη εξωτερική απειλή, που γίνεται αντιληπτή συνειδητά.

Ωστόσο, ως επίμονος φόβος ή η φοβία ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης, χαρακτηρίζεται μια συνθήκη κατά την οποία δεν υπάρχει αντικειμενικός κίνδυνος που να δικαιολογεί τη φοβική αντίδραση, ή ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος, στην πραγματικότητα, από τις διαστάσεις που του αποδίδονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έκθεση στο φοβικό ερέθισμα προκαλεί υπερβολικό άγχος που ενδέχεται να πάρει και τη μορφή του πανικού.

Οι συνηθέστερες μορφές φοβίας είναι:

Ø  Ειδική φοβία

Ø  Αγοραφοβία

Ø  Κοινωνική φοβία

Ø  Κλειστοφοβία

Ø  Νοσοφοβία κτλ

Οι φοβίες περιορίζουν πολύ τη ζωή του ατόμου, καθώς παρεμβαίνουν σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς του (εργασία, κοινωνικές σχέσεις, κτλ). Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρόπο που δημιουργήθηκαν. Αν είναι αποτέλεσμα τραυματικής εμπειρίας, αν χρησιμοποιούνται ασυνείδητα στην προσπάθεια αποφυγής συγκεκριμένων καταστάσεων, ή αν είναι περισσότερο σύνθετες και, στην ουσία, λειτουργούν ως απόπειρα μετατόπισης του άγχους.

Μέσα από μια σειρά θεραπευτικών στρατηγικών, θα εμβαθύνουμε στην πραγματική αιτία του φόβου και θα εκπαιδευτούμε σε τεχνικές σταδιακού ελέγχου του.