Παλινδρόμηση

       Ένας ψυχοθεραπευτής εκπαιδεύεται στο πώς να σε βοηθήσει να βελτιώσεις κάποιες αδυναμίες σου. Δεν μπορεί να κάνει για σένα αυτό που πρέπει να κανείς για τον εαυτό σου. Αυτός δεν είναι ο στόχος μιας θεραπευτικής συνάντησης. Ο θεραπευτής δεν αντικαθιστά τον άλλοτε γονέα που θα σε καθοδηγήσει, ούτε επιδιώκει να χτίσει μια σχέση εξάρτησης παίρνοντας το ρόλο του εξουσιαστή. Θα σε υποστηρίξει να βρεις στόχους που αρμόζουν στο μοναδικό προσωπικό σου σχέδιο ζωής και θα σου προσφέρει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεσαι για να μπορείς να σταθείς μόνο στα πόδια σου και να ανακαλύψεις νέους, ώριμους και δημιουργικούς τρόπους για να πάρεις τον έλεγχο της ζωής στα χέρια σου.

       Η ψυχοθεραπεία είναι συμμαχία. Απαιτεί τη θέλησή σου και τη συνεργασία σου προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ο θεραπευόμενος δεν είναι παθητικός δέκτης έτοιμων «συνταγών ευτυχίας» αλλά συν-δημιουργός και ενεργός συμμέτοχος στον αγώνα της εσωτερικής  του αναζήτησης. Μοιράζεται εξίσου την ευθύνη για την πορεία της θεραπείας, όπως εκπαιδεύεται στο πλαίσιό της, να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, παίρνοντας αποφάσεις με υπευθυνότητα και ελευθερία.