Διχοτομικός τρόπος σκέψης

       Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον καθένα, οποιουδήποτε είδους προβλήματα και να αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχουν «σημαντικές» και «ασήμαντες» δυσκολίες. «Πρόβλημα» θεωρείται κάθε κατάσταση που υποκειμενικά βιώνεται από το άτομο ως αδιέξοδη, και θεωρεί πως χρειάζεται υποστήριξη για να την αντιμετωπίσει.

       Ως ψυχοθεραπευτές είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε οποιονδήποτε θεωρεί πως βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και είναι καθήκον μας να προσφέρουμε  τις υπηρεσίες μας και να συμμαχήσουμε με τον θεραπευόμενο, στην κοινή προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε εναλλακτικούς τρόπους δράσης που θα διασφαλίσουν μια υγιή και θετική ζωή.