Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός ψυχοθεραπευτικού συμβολαίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τα «θέματα» τα οποία επιθυμείς διερευνήσεις σε αυτό το θεραπευτικό ταξίδι, η ετοιμότητά σου να εμβαθύνεις στην πηγή των προβλημάτων σου, η θέληση και η διάθεσή σου κτλ.

clock       Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος που διαπραγματευόμαστε, προσδιορίζεται και η διάρκεια των συνεδριών. Η θεραπευτική σχέση είναι ιδιαίτερης μορφής "συνάντηση" και η επιτυχία της εξαρτάται απο την άρτια και εποικοδομητική συνεργασία μας.

       Χρειάζεται, λοιπόν, να διευρενήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε αλλά και να αξιολογήσουμε απο κοινού, αν η συγκεκριμένη μορφή θεραπευτικής προσσέγγισης ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες σας. Για τους λόγους αυτούς, ξεκινάμε με ένα "συμβόλαιο" 4 συνεδριών, και προχωρούμε στο θεραπευτικό σχεδιασμό, αν επιλέξετε να συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας.

       Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα, σε μέρα και ώρα που συναποφασίζουμε και διαρκούν 50΄-60΄ λεπτά. Σε περίπτωση ανάγκης, υπάρχει η δυνατότητα να συναντιόμαστε και συχνότερα, αλλά αυτό δεν αποτελεί κανόνα, καθώς εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του συγκεκριμένου θεραπευόμενου.

       Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί αρκετός χρόνος ψυχοθεραπείας, ενδέχεται να περιορίσουμε την εβδομαδιαία συχνότητα. Αυτή είναι μια επιλογή που διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες σας.

       Έχεις την ελευθερία να διακόψεις τις συνεδρίες μας όποτε εσύ επιθυμείς, όποτε νιώσεις ότι το αίτημα σου έχει ικανοποιηθεί και οι λόγοι που σε οδήγησαν στο γραφείο του θεραπευτή πλέον δεν είναι το ίδιο ισχυροί.