Μελέτη - επίβλεψη Κυριακή Γ. Παπαστεργίου. Μηχανικός ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων